Strukturno kabliranje Kabliranje koje je preraslo telefone i računalo. WI-FI Jedina mreža koja vam omogućuje slobodu kretanja. Kabliranje optike Velike udaljenosti nisu prepreka za nesmetani protok informacija.

Mrežna oprema aktivna

D-Link

Šifra Slika Naziv proizvoda Dostupnost
DP-301P+ D-Link DP-301P+ D-Link DP-301P+ Dostupnost na upit
DPR-1020 D-Link DPR-1020 D-Link DPR-1020 Dostupno u roku 24 – 48h po uplati
DPR-1040 D-Link DPR-1040 D-Link DPR-1040 Dostupnost na upit
DPR-1061 D-Link DPR-1061 D-Link DPR-1061 Dostupnost na upit
DPR-2000 D-Link DPR-2000 D-Link DPR-2000 Dostupnost na upit

LevelOne

Šifra Slika Naziv proizvoda Dostupnost
WPS-9121 Level One Printer Server with 1 Parallel Port Level One Printer Server with 1 Parallel Port Dostupno u roku 24 – 48h po uplati
FPS-1031 Level One Printer Server with 1 Parallel Port Level One Printer Server with 1 Parallel Port Dostupno u roku 24 – 48h po uplati
WPS-9122 Level One Printer Server with 1 USB 2.0 Port Level One Printer Server with 1 USB 2.0 Port Dostupnost na upit
FPS-1032 Level One Printer Server with 1 USB 2.0 Port Level One Printer Server with 1 USB 2.0 Port Dostupnost na upit
WPS-1133 Level One Printer Server with Multi-Port (2 USB + 1 Parallel) Level One Printer Server with Multi-Port (2 USB + 1 Parallel) Dostupno u roku 24 – 48h po uplati
FPS-1033 Level One Printer Server with Multi-Port (2 USB + 1 Parallel) Level One Printer Server with Multi-Port (2 USB + 1 Parallel) Dostupnost na upit
WUS-3200 Level One USB/MFP Server 2-port Level One USB/MFP Server 2-port Dostupno u roku 24 – 48h po uplati
FPS-3003 Level One USB/MFP Server 2-port Level One USB/MFP Server 2-port Dostupno u roku 24 – 48h po uplati