Strukturno kabliranje Kabliranje koje je preraslo telefone i računalo. WI-FI Jedina mreža koja vam omogućuje slobodu kretanja. Kabliranje optike Velike udaljenosti nisu prepreka za nesmetani protok informacija.

Mrežna oprema pasivna

Multimode

Šifra Slika Naziv proizvoda Dostupnost
HOPLCOM3050SC293                       LC - SC  Duplex 50/125 OM3   5m LC - SC Duplex 50/125 OM3 5m Dostupnost na upit
HOPSCOM3050SC291                       SC - SC  Duplex 50/125 OM3   5m SC - SC Duplex 50/125 OM3 5m Dostupnost na upit
HOPLCOM3030SC293                LC - SC  Duplex 50/125 OM3   3m LC - SC Duplex 50/125 OM3 3m Dostupnost na upit
HOPSCOM3030SC291                SC - SC  Duplex 50/125 OM3   3m SC - SC Duplex 50/125 OM3 3m Dostupnost na upit
HOPLCOM3020LC293        LC - LC  Duplex 50/125 OM3   2m LC - LC Duplex 50/125 OM3 2m Dostupnost na upit
HOPLCOM3020SC293        LC - SC  Duplex 50/125 OM3   2m LC - SC Duplex 50/125 OM3 2m Dostupnost na upit
HOPLCOM3020ST293        LC - ST  Duplex 50/125 OM3   2m LC - ST Duplex 50/125 OM3 2m Dostupnost na upit
HOPSCOM3020SC291        SC - SC  Duplex 50/125 OM3   2m SC - SC Duplex 50/125 OM3 2m Dostupnost na upit
HOPSCOM3020ST291        SC - ST  Duplex 50/125 OM3   2m SC - ST Duplex 50/125 OM3 2m Dostupnost na upit
HOPSTOM3020ST291        ST - ST  Duplex 50/125 OM3   2m ST - ST Duplex 50/125 OM3 2m Dostupnost na upit
HOPLCOM3010LC293 LC - LC  Duplex 50/125 OM3   1m LC - LC Duplex 50/125 OM3 1m Dostupnost na upit
HOPLCOM3010SC293 LC - SC  Duplex 50/125 OM3   1m LC - SC Duplex 50/125 OM3 1m Dostupnost na upit
HOPLCOM3010ST293 LC - ST  Duplex 50/125 OM3   1m LC - ST Duplex 50/125 OM3 1m Dostupnost na upit
HOPSCOM3010SC291 SC - SC  Duplex 50/125 OM3   1m SC - SC Duplex 50/125 OM3 1m Dostupnost na upit
HOPSCOM3010ST291 SC - ST  Duplex 50/125 OM3   1m SC - ST Duplex 50/125 OM3 1m Dostupnost na upit
HOPSTOM3010ST291 ST - ST  Duplex 50/125 OM3   1m ST - ST Duplex 50/125 OM3 1m Dostupnost na upit

Singlemode

Šifra Slika Naziv proizvoda Dostupnost
HOPLC008050SC203                       LC - SC  Duplex 8/125   5m LC - SC Duplex 8/125 5m Dostupnost na upit
HOPSC008050SC201                       SC - SC  Duplex 8/125   5m SC - SC Duplex 8/125 5m Dostupnost na upit
HOPLC008030SC203                LC - SC  Duplex 8/125   3m LC - SC Duplex 8/125 3m Dostupnost na upit
HOPSC008030SC201                SC - SC  Duplex 8/125   3m SC - SC Duplex 8/125 3m Dostupnost na upit
HOPLC008020LC203        LC - LC  Duplex 8/125   2m LC - LC Duplex 8/125 2m Dostupnost na upit
HOPLC008020SC203        LC - SC  Duplex 8/125   2m LC - SC Duplex 8/125 2m Dostupnost na upit
HOPLC008020ST203        LC - ST  Duplex 8/125   2m LC - ST Duplex 8/125 2m Dostupnost na upit
HOPSC008020SC201        SC - SC  Duplex 8/125   2m SC - SC Duplex 8/125 2m Dostupnost na upit
HOPSC008020ST201        SC - ST  Duplex 8/125   2m SC - ST Duplex 8/125 2m Dostupnost na upit
HOPST008020ST201        ST - ST  Duplex 8/125   2m ST - ST Duplex 8/125 2m Dostupnost na upit
HOPLC008010LC203 LC - LC  Duplex 8/125   1m LC - LC Duplex 8/125 1m Dostupnost na upit
HOPLC008010SC203 LC - SC  Duplex 8/125   1m LC - SC Duplex 8/125 1m Dostupnost na upit
HOPLC008010ST203 LC - ST  Duplex 8/125   1m LC - ST Duplex 8/125 1m Dostupnost na upit
HOPSC008010SC201 SC - SC  Duplex 8/125   1m SC - SC Duplex 8/125 1m Dostupnost na upit
HOPSC008010ST201 SC - ST  Duplex 8/125   1m SC - ST Duplex 8/125 1m Dostupnost na upit
HOPST008010ST201 ST - ST  Duplex 8/125   1m ST - ST Duplex 8/125 1m Dostupnost na upit