Plinodetekcija Vi možda nećete primijetiti ali naši detektori hoće. Vatrodojava Nakon svakog požara sustav vatrodojave čini se puno povoljniji.

Marine et offshore

Konvencionalni detektori

Šifra Slika Naziv proizvoda Dostupnost
ORB-HT-41001-MAR Orbis detektor ORB-HT-41001-MAR Orbis detektor ORB-HT-41001-MAR Dostupnost na upit
ORB-HT-41002-MAR Orbis detektor ORB-HT-41002-MAR Orbis detektor ORB-HT-41002-MAR Dostupnost na upit
ORB-HT-41003-MAR Orbis detektor ORB-HT-41003-MAR Orbis detektor ORB-HT-41003-MAR Dostupnost na upit
ORB-HT-41004-MAR Orbis detektor ORB-HT-41004-MAR Orbis detektor ORB-HT-41004-MAR Dostupnost na upit
ORB-HT-41005-MAR Orbis detektor ORB-HT-41005-MAR Orbis detektor ORB-HT-41005-MAR Dostupnost na upit
ORB-HT-41006-MAR Orbis detektor ORB-HT-41006-MAR Orbis detektor ORB-HT-41006-MAR Dostupnost na upit
ORB-OH-43001-MAR Orbis detektor ORB-OH-43001-MAR Orbis detektor ORB-OH-43001-MAR Dostupnost na upit
ORB-OP-42001-MAR Orbis detektor ORB-OP-42001-MAR Orbis detektor ORB-OP-42001-MAR Dostupnost na upit
ORB-MB-00001-MAR Orbis podnožje ORB-MB-00001-MAR Orbis podnožje ORB-MB-00001-MAR Dostupnost na upit

Specijalni detektori

Šifra Slika Naziv proizvoda Dostupnost
29600-378 Orbis galvanska barijera 29600-378 Orbis galvanska barijera 29600-378 Dostupnost na upit
ORB-OH-53027-APO Orbis optički detektor ORB-OH-53027-APO Orbis optički detektor ORB-OH-53027-APO Dostupnost na upit
ORB-OP-52027-APO Orbis optički detektor ORB-OP-52027-APO Orbis optički detektor ORB-OP-52027-APO Dostupnost na upit
45681-207APO Orbis podnožje 45681-207APO Orbis podnožje 45681-207APO Dostupnost na upit
ORB-HT-51145-APO Orbis termički detektor ORB-HT-51145-APO Orbis termički detektor ORB-HT-51145-APO Dostupnost na upit
ORB-HT51147-APO Orbis termički detektor ORB-HT51147-APO Orbis termički detektor ORB-HT51147-APO Dostupnost na upit
ORB-HT-51149-APO Orbis termički detektor ORB-HT-51149-APO Orbis termički detektor ORB-HT-51149-APO Dostupnost na upit
ORB-HT-51151-APO Orbis termički detektor ORB-HT-51151-APO Orbis termički detektor ORB-HT-51151-APO Dostupnost na upit
ORB-HT-51153-APO Orbis termički detektor ORB-HT-51153-APO Orbis termički detektor ORB-HT-51153-APO Dostupnost na upit