Plinodetekcija Vi možda nećete primijetiti ali naši detektori hoće. Vatrodojava Nakon svakog požara sustav vatrodojave čini se puno povoljniji.
Kontrolirana vatra je najkorisnija vatra. Ona nekontrolirana prouzročit će neželjene prizore u kojima mogu biti ugroženi životi, a često je imovina potpuno uništena. Sustavi za vatrodojavu ključni su element u smanjivanju štete prilikom požara i rade u sprezi sa stabilnim sustavima zaštite od požara koji su propisani zakonom RH za sve objekte s povećanim rizikom od
požara. Mi ove sustave projektiramo, izvodimo, održavamo i po potrebi servisiramo, za što posjedujemo licencu-ovlaštenje od MUP-a. S našim rješenjima dobivate vatrogasce 24 sata na dan. Sličan učinak imaju i sustavi za detektiranje i dojavu štetnih plinova. Doslovno vam mogu spasiti život. Ako koristite unutarnji prostor bez obzira na namjenu (poslovni prostor, industrijska
postrojenja, javni ili privatni objekt), a za koji postoji mogućnost da uslijed nezgode ili kvara bude kontaminiran štetnim plinovima (ugljični monoksid (CO), gradski plin, propan, butan...) tada ozbiljno razmotrite mogućnost ugradnje ovog sustava. Pogledajte našu bazu opreme koju ugrađujemo u navedenim sustavima i kontaktirajte nas za procjenu i izradu adekvatne ponude.