Plinodetekcija

Sustav za otkrivanje i detekciju otrovnih i zapaljivih plinova doslovno može spasiti živote.

U suradnji s drugim sustavima dojavljuje i aktivira ventilaciju, zapornice i ostale uređaje kako bi se smanjila koncentracija otrovnih i zapaljivih plinova i obavijestila nadležna tijela. Poput sustava vatrodojave i plinodetekcija je segment zaštite koju mora izvoditi, pustiti u rad i ispitati školovani kadar inžinjera i instalatera ovlaštenih od strane MUP-a.

Svi prostori u kojima je moguća povećana koncentracija CO ili istjecanje plinova kao što su propan, butan, metan te drugi zapaljivi plinovi, moraju imati zakonom propisanu plinodetekciju. Osim garaža, kuhinja, kotlovnica, to su svakako i skladišta specijalnih i zapaljivih tekućina i plinova te javni prostori s povećanim rizikom koncentracije opasnih plinova. Ugrađeni detektori imaju zvučnu i svjetlosnu signalizaciju, a njihova pouzdanost i učinkovitost ovisi i o pamtenim rješenjima prilikom projektiranja plinodetekcije. Stoga, osim opreme dokazanih proizvođača ponuditi ćemo vam i kompletna rješenja naših stručnjaka.

10%

koncentracija CO² pri kojoj nastupa nesvjestica

Ne želite ostati bez svijesti.

SVAKAKO POGLEDAJTE